Col·lecció especial del dissenyador barceloní David Torrents. A partir d’un element tan icònic com el panot, Torrents desconstrueix les formes per tal de reinterpretar-les i donar-li nous punts de vista.